Skip to content

Werkwijze

Door mijn jarenlange ervaring geloof ik in een brede, holistische, aanpak bij burn-out. We werken samen aan:

  • energie herstel
  • beweging, contact met je lichaam en je gevoel
  • belang van voeding
  • inzicht in jezelf en het (herstel) proces
  • inspanning en ontspanning meer in balans
  • de steun van je omgeving

In eerste instantie pakken we het energie herstel aan. Per slot van rekening rijdt je auto ook niet met een lege accu. Een gedegen dagritme is een belangrijk onderdeel van deze fase.
Meestal heb je na 4-6 weken weer voldoende energie om je werk, rustig, op te pakken. Het re-integratie traject loopt dan nog wel een tijdje door, want de accu is immers nog niet helemaal opgeladen. We werken verder aan de oorzaak van jouw burn-out en jouw nieuwe inzichten d.m.v. gesprekken en oefeningen.
In het begin zullen we intensiever contact hebben met elkaar dan aan het einde van het traject. Jij gaat steeds vaker weer achter het stuur van jouw auto zitten.

Ik gebruik diverse methodieken, o.a. holistische aanpak bij burn-out, Mindfulness, Voice Dialogue, Transactionele Analyse en geef theoretische uitleg om jou sneller inzicht te geven.
We gaan er natuurlijk wel voor zorgen dat de kans op een tweede burn-out nihil is.

Contact met werkgever of bedrijfsarts is altijd in onderling overleg. Als coach heb ik me te houden aan een geheimhoudingsplicht. Ik praat met andere partijen niet over de inhoud van onze gesprekken of het moet op jouw uitdrukkelijk verzoek zijn.

Werkgevers hebben een groot belang bij een goed (en snel) herstel van hun werknemers. Vaak zijn zij bereid om de kosten van een burn-out traject, helemaal of gedeeltelijk te betalen.
Heb jij al overlegd? Kan ik je hierbij helpen? Laat maar weten.