Skip to content

 

 

Supervisie vervolg

Je hebt je sterke kanten, je kwaliteiten, maar durf je ook te kijken naar je zwakke kanten, of nog niet voldoende ontwikkelde kanten?
Ben je je bewust dat jouw gedrag en uitstraling iets oproept bij de ander? En dat dat andersom ook gebeurt? In hoeverre word je hierdoor positief of negatief beïnvloed?

In organisaties wordt supervisie steeds meer gezien als een krachtig instrument om de kwaliteit van mensen te verbeteren. Mensen blijven steeds langer bij dezelfde werkgever werken en een duurzame ontwikkeling van je personeel leidt tot betere resultaten in de organisatie.
Het voordeel van een externe supervisor? We verzanden niet in de bedrijfscultuur en we komen elkaar niet tegen op de werkvloer. Voor mij is het belangrijk dat objectiviteit, effectiviteit en vertrouwelijkheid gewaarborgd zijn.

Werkwijze:
We werken altijd vanuit de praktijk. Jij brengt een situatie + leervraag in en samen bespreken we jouw manier van werken. Ik kijk waar aanvulling of feedback nodig is en zal dit ook bij elk gesprek inbrengen.
Mijn ervaring is dat het werken met geluidsopnames of videomateriaal erg snel en verhelderend werkt. Objectief kijken of luisteren we dus naar fragmenten in jouw gespreksvoering. Bij een video opname kan ook de nonverbale communicatie beter worden gesignaleerd en worden ingebracht als aandachtspunt.
Bij supervisie werk ik op verschillende niveaus:

  • Ondersteuning in je vak: feedback en werkgerelateerde tips en adviezen
  • Emotionele niveau: kijken naar jouw (werkgerelateerde) stress en emotionele behoeften

Hoe vaak we bij elkaar komen hangt af van je leervraag. Dit bespreken we tijdens het kennismakingsgesprek en alle belangrijke gegevens leggen we vast in een samenwerkingsovereenkomst. Ook een tussentijdse evaluatie behoort tot het traject om te kijken of de leervraag moet worden bijgesteld.