Skip to content

Mindfulness en kinderen

Onderzoek heeft aangetoond dat kinderen na het volgen van een mindfulness training o.a. hun aandacht beter kunnen vasthouden, minder snel impulsief reageren, minder pesten, minder faalangst hebben, waardoor schoolresultaten verbeteren.

Druk zijn of het druk hebben?
Kinderen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar hebben het vaak te druk. Net als hun ouders, moeten ze (te) veel. Ze zijn moe, krijgen slaapproblemen, zijn snel afgeleid en onrustig. Kinderen hebben het niet altijd makkelijk om hun emoties te plaatsen en tot rust te komen. De ‘aan-knop’ doet het wel, maar waar zit de pauzeknop? Uit onderzoek blijkt dat kinderen met bijvoorbeeld autisme, faalangst of ADHD beter omgaan met onverwachte, lastige situaties na het volgen van een mindfulness training.

310_zorg_voor_kinderen

Klaar met piekeren: Het programma is aangepast aan de leeftijdsgroepen van kinderen en jongeren. Er zijn acht bijeenkomsten van ongeveer 1 uur. De sessies bevatten veel oefeningen die op een speelse en op het kind afgestemde manier gebracht worden, bijvoorbeeld: waarnemings-spelletjes, yoga, aandachtsoefeningen, concentratie-opdrachten en geleide meditaties.

Kinderen kunnen zich individueel opgeven en bij voldoende belangstelling start de groep.

Op school: MindfulSchools en MindfulKids zijn ontwikkeld om in de klas te worden gegeven. We trainen samen 6 weken, twee keer per week een half uur in de klas. De overige dagen oefent de leerkracht elke dag 5 minuten met de klas. Verschillende aandachtsoefeningen komen aan bod, zoals: met aandacht leren luisteren en kijken, stil zitten, ontspannen, met aandacht bewegen, hoe bereid ik me voor op een toets, aardig zijn voor anderen en mezelf.

Bijzonder mindful
Deze mindfulness training is ontwikkeld voor kinderen (6-18 jaar) met bv. ADHD, autisme, angststoornissen en andere psychosociale en psychiatrische problemen. Ouders worden nadrukkelijk betrokken bij dit programma door apart en samen te oefenen. Bij dit programma zitten ook oefeningen voor thuis. Ook hier is de basis: bewust worden van gevoelens en gedachten, accepteren van lastige gevoelens (verdriet, boosheid) en aardiger zijn voor jezelf en voor anderen.

Wil je meer weten over mindfulness bij kinderen? Neem dan contact op.