Skip to content

Vergoedingen

Ik ben geregistreerd bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en in het de Stichting Registratie Beroepsbeoefenaren Aanvullende Gezondheidszorg (SRBAG) als psychosociaal werker/coach. Hierdoor worden de trainingen/consulten door veel ziektekostenverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed, via de aanvullende verzekering (alternatieve therapie).
Check je polis of vraag dit na bij je ziektekostenverzekeraar.

Gegevens die belangrijk kunnen zijn bij de aanvraag:

NFG 5707267196
RBCZ 809807R
AGB-code zorgverlener 90-044957
AGB-code praktijk 90-53631
Kamer van Koophandel 52471470
Rabobank 109272625 tav Flow Laarbeek

 

Tip: Werkgevers zijn vaak bereid te investeren in het voorkómen van ziekte van hun werknemers of om het ziekteverzuim te bekorten. Vraag eventueel je werkgever of hij de training of begeleiding helemaal of gedeeltelijk wil vergoeden.

                   Logo_NFG_nieuw